' + post_title + '

Folkå naturreservat

Folkå naturreservar ligger helt innerst i fjorden. Folkå ble opprettet som reservat i 1981 pga den store bestanden av svartor.
Ailo og jeg gikk fra Bakke og fulgte kyststien innover en særdeles våt og klinete vei.
I reservatet var skogbunnen dekket av hvitveis, og store svartor trær skapte en nesten katedralsk stemning. En flott, men sølete tur.